Contact

KARES KARMA Spółka z o.o.

ul. Gajowa 12,  07-100 Węgrów

tel. +48 25 792 02 14 wewn. 2

e-mail: info@kares-karma.pl

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000619288REGON: 364488590NIP: 8241803963

Trade Department Customer Service Marketing Department

Write to us